آواز استاد محمد طاهر پور

استاد سید محمد طاهرپور (۱۳۸۳ـ۱۲۹۰) شاید یکی از بی‌نظیرترین و بزرگ‌ترین خوانندگان روزگار ما محسوب می‌شود و به قول مرحوم دکتر حسین عمومی «مجتهد اعلم و افضل» بودند. دایره اطلاعات و صدای زیبای آن مرحوم به حدی بود که بسیاری از اساتید و بزرگان عصر خود و حتی امروز را به تحسین واداشت؛ چنان که استاد حسن کسایی نقل می‌کند که مدتی پیش از فوت استاد جلال‌الدین تاج اصفهانی نواری از آواز محمد طاهرپور برای ایشان گذاشتیم و ایشان فرمودند: «حقا که آواز آقا محمد حتی از صدای طاهرزاده بزرگ نیز گرم‌تر است.» آقای دکتر عمومی نیز نقل کرده‌اند که یک روز استاد تاج به ایشان گفته بودند: «من ۶۰ سال است که می‌خوانم اما به گرمی آقا محمد نمی‌خوانم.» 
خود استاد حسن کسایی و دکتر حسین عمومی نیز بارها و بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانیها ستایشگر هنر مرحوم طاهرپور بوده‌اند؛ به طوری که از او با عنوان «بزرگ‌ترین خواننده تاریخ ایران» یاد می‌کنند. فروغ بهمن‌پور، در کتاب چهره‌های ماندگار «او را صدر آواز ایران» می‌نامد.(امیرحسین اله‌وردی)
سبک آوازی ایشان برگرفته از شیوه بزرگانی چون طاهرزاده، حبیب شاطر حاجی، تاج و از همه مهم‌تر مرحوم صدر اصفهانی است.
وی هنرمندی دقیق و پایبند به اصالتهای قدیمی، و از تظاهر و خودنمایی بیزار بود و خلق نیک و آهستگی رفتار باوقار او در یاد هرکس که او را دیده باشند، خواهد ماند. کمتر از ساز کسی تعریف می‌کرد و بین بزرگان، اول برای هنر و شخصیت استاد ابوالحسن صبا و بعد از آن برای استاد حسن کسایی احترام و محبت فراوان قائل بود. قدما می‌گفتند هر پیرمردی که می‌میرد دنیایی را با خود به زیر خاک می‌برد که دیگر به دست نمی‌آید. زنده‌نام، سید محمد طاهرپور، هنرمند آزاده و فروتن، یکی از بازمانده‌های گرانبهای دوران قدیم بود که با مرگ اودر سال 1383، آخرین نفسهای آن دوران نیز به سر آمد. حافظه تاریخ موسیقی معاصر از نام و تواناییهای هنری او که نزدیک یک قرن با نجابت و شخصیت اصیل در حاشیه و بدون خودنمایی زیست، با احترام و تکریم یاد خواهد کرد(تنظیم کننده گنجینه:علی جعفری)