درآمد ماهور

درآمد ماهور  میرزاعبدالله روایت استاد برومند
[Forwarded from سماع خورشید]
نور علی خان برومند
استاد برومند در سال ۱۲۸۵ شمسی‌ در تهران متولد شد و در سنّ ۱۳ سالگی به محضر استاد غلامحسین درویش (درویش خان) رسید و اصول نواختن تنبک و تار را از ایشان فرا گرفت. استاد برومند در جوانی‌ برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی‌ به آلمان رفت و در آنجا مدتی‌ نیز تعلیم پیانو دید. در سال آخر پزشکی در حادثه ای پس از افتادن از اسب بینایی خود را ازدست داد. استاد برومند همچنین تار و سه تار نوازی را از استاد صبا و سنتور را نزد حبیب سماعی آموخت. گفته شده است که ایشان در نواختن تنبک شیوه‌ای منحصر به خود داشته چنانکه روزی عارف قزوینی در جمعی چنان تحت تاثیر قرار گرفت که دست ایشان را بوسید. فراموش نکنیم که تمامی‌ این معرفت‌ها با وجود نابینایی ایشان به دست آمده است،کار بسیار ارزنده‌ای که از استاد برومند بر جای مانده ضبط کامل ردیف تار میرزا عبد الله است که ایشان طی‌ سالها از شادروان اسماعیل قهرمانی آموختند. این اثر ارزنده با اجرای اسماعیل خان یکی‌ از بزرگترین مفاخر موسیقی‌ ردیفی‌ ایران زمین بیادگار مانده است. استاد برومند بر ردیف آواز ایرانی نیز احاطه‌ای فراخور ستایش داشتند و در این راه تاثیری فراوان از سبک استاد طاهرزاده و تعالیم درویش خان گرفته بودند. این گنجینه آوازی به جمعی از شاگردان برجسته ایشان از جمله استادان محمد رضا شجریان و نورالدین رضوی سروستانی انتقال یافت. استاد رضوی سروستانی این ردیف‌ها را با تار استاد داریوش طلائی به طور کامل اجرا نموده و تا آخرین روز‌های عمر پر برکت خود به ضبط این اثر میبالید. استاد برومند اولین استاد گروه موسیقی‌ دانشگاه تهران بود و شاگردان بزرگی‌ به جامعه موسیقی‌ ایران تقدیم نمودند، ایشان را باید در کنار اساتیدی چون، عبدالله دوامی و ابوالحسن صبا حلقه وصل موسیقی‌ دانان قدیم و جدید ایران دانست که از فراموشی بسیاری از ملودی‌های قدیم ایرانی جلوگیری نمود. این استاد گرانقدر در سال آخر عمر خود ریاست آزمون باربد که برای پرورش استعداد‌های موسیقی‌ ایرانی بنا نهاده شده بود را عهده دار شد و در راه پرورش استعدادهای موسیقی‌ ایران همّت بسیار به خرج داد. استاد نورعلی خان برومند در سال 1355 در تهران بدرور حیات گفت و تاثری عمیق برای همه دوستان و شاگردانش باقی گذاشت. اکبر گلپایگانی ، محمدرضا شجریان ، فاطمه واعظی (پریسا) ، پرویز مشکاتیان ، شهرام ناظری ، حسین علیزاده ، محمدرضا لطفی، داریوش طلایی ، مجید کیانی، جلال ذوالفنون ، ناصر فرهنگفر و سید نورالدین رضوی سروستانی از شاگردان استاد برومند بوده اند که هر کدام تاثیر فراوانی در جریان موسیقی ایران داشته اند 
@samakhorshid