آلبوم صلح (علیرضا پورغلام)

پیش درآمد سه گاه
ملودی پرداز و نوازنده سه تار:علیرضا پورغلام
نوازنده دف و ادو :امید حاتمی
نوازنده تنبک:جواد فرزانه